Lirohet nga aktakuza ish-kryetari i Organit Shqyrtues të Prokurimit

Ish-kryetari i Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), Hysni Hoxha, të hënën nga Gjykata Themelore në Prishtinë, është liruar nga akuza për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Bashkë me Hoxhën, nga akuza e njëjtë është liruar edhe eksperti shqyrtues i OSHP-së, Hysni Muhadri, derisa gjithashtu nga akuza për falsifikim të dokumenteve është liruar edhe i akuzuari i tretë në këtë rast, kontabilisti i jashtëm i kompanisë “Conex”, Arsim Robelli.

Kryetari i trupit gjykues, Arben Hoti, me rastin e shpalljes së aktgjykimit, ka deklaruar se nuk është provuar se të njëjtit kanë kryer veprën penale me të cilën akuzoheshin.

Sipas Betimi për Drejtësi, të tre të akuzuarit, gjatë gjithë procesit gjyqësor kishin mohuar pretendimet e prokurorisë që ata i ngarkon me veprat penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare si dhe në rastin e të akuzuarit Robelli, me veprën penale të falsifikimit të dokumenteve.

Prokurori special, Sylë Hoxha, në fjalën e tij përfundimtare, kishte thënë se pas mbajtjes së seancave, analizimit dhe vlerësimit të provave dhe pas marrjes në pyetje të të akuzuarve është vërtetuar gjendja faktike se të akuzuarit kanë kryer veprat që i ngarkon aktakuza.

Kurse, ish-kryetari i OSHP-së, Hysni Hoxha, në fjalën e tij përfundimtare, ka deklaruar se aktakuza ndaj tij ishte ngritur nga grupe të interesit që kishin pasur qëllim eliminimin e tij andaj kërkoi nga trupi gjykues që ta lirojë nga akuza.

Edhe mbrojtësja e të akuzuarit Hysni Muhadri, avokatja Rina Kika, kishte kërkuar nga trupi gjykues, që të mbrojturin e saj, të lirojë nga akuza pasi që të gjitha provat dhe dëshmitë, sipas Kikës, kanë dëshmuar se Muhadri është i pafajshëm .

Aktgjykim lirues për të mbrojturin e tij, kishte kërkuar edhe avokati Kujtim Kërveshi, i cili në këtë rast përfaqëson të akuzuarin Arsim Robelli.

Aktakuza e Prokurorisë Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) e ngarkonte Hysni Hoxhën dhe Hysni Muhadrin për kryerje në bashkëpunim të veprës penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas aktakuzës, këtë vepër të pandehurit e lartcekur e kishin kryer në qershor të vitit 2013, Hoxha në cilësi të kryetarit të OSHP-së dhe njëherësh kryetar i Panelit Shqyrtues të Prokurimit, ndërkaq Muhadri në cilësi të ekspertit shqyrtues të OSHP-së.

Sipas dispozitivit të parë, dy të pandehurit, me dashje direkte i tejkalojnë kompetencat e tyre, pasi kompanisë së ndërtimit “Conex Group” me pronar Veton Fetahun, i sjellin dobi materiale në shumë prej 1,799,759,54 euro.

Në këtë rast, operatori ekonomik “NN Beni Construction & Jaha Company SHPK” në Viti, kishte parashtruar ankesë lidhur me aktivitetin e prokurimit “Ndërtimi i lokaleve afariste në Qytezën Pejton”. Hoxha si kryetar i OSHP-së edhe pse i njoftuar nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) lidhur me disa të dhëna jo të favorshme për “Conex Group”, të njëjtët i kishte fshehur para dy panelistëve tjerë, të cilat kishin qenë të dhëna kruciale.

Lexo edhe:  Reuters: Kosova drejt kolapsit energjetik

Me këtë rast, paneli kishte refuzuar ankesën dhe kishte urdhëruar autoritetin kontraktues për të lidhur kontratë me “Conex Group”. Lidhur me këtë, Muhadri, si ekspert i çështjes, nuk ka verifikuar pretendimet e paraqitura në ankesë lidhur me numrin e punëtorëve të paraqitur në ATK nga “Conex Group” përgjatë viteve 2010, 2011 dhe 2012. Madje, sipas pretendimeve të Prokurorisë, ai ka përpiluar raportin në atë mënyrë që ankesa të refuzohet, duke fshehur disa informata para panelit.

Në anën tjetër, aktakuza e ngarkon edhe Veton Fetahun, pronarin e “Conex Group” dhe Arsim Robellin, në cilësinë kontabilistit të jashtëm të kësaj kompanie. Këta akuzohen se në bashkëkryerje kanë falsifikuar dokumente. Përkatësisht, të dy kanë përpiluar dhe përdorur dokumente të falsifikuara lidhur me kontributet e punëtorëve dhe numrin e tyre të paraqitur në ATK, gjë që ka rezultuar me shpalljen e “Conex Group” si fitues të tenderit në fjalë.

Po ashtu, Veton Fetahu ngarkohej me veprën penale “mashtrim”, e që sipas dispozitivit i njëjti ka fshehur të dhëna, duke mos i paraqitur ato para panelit në mënyrë që të fitoi tenderin.

Fetahu ka bërë marrëveshje për pranimin e fajësisë lidhur me veprat penale për të cilat akuzohet, marrëveshje e cila do të vlejë pas përfundimit të këtij procesi gjyqësor.

Ndryshe, Hysni Hoxha ka qenë edhe në një rast tjetër i akuzuar nga prokuroria për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Më 23 dhjetor 2016, Gjykata Themelore në Prishtinë e kishte dënuar me tre vjet burgim lidhur me një tender në KOSST. Por, në korrik të këtij viti, Gjykata e Apelit e kishte liruar ish-shefin e OSHP-së nga kjo akuzë.

Në këtë rast, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës e ngarkonte Hysni Hoxhën për keqpërdorim të detyrës zyrtare, pasi në cilësinë e kryetarit të OSHP-së, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore i kishte tejkaluar kompetencat e tij ligjore. Sipas aktakuzës, Hoxha më 3 dhe 9 tetor 2014, kishte vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit të Prokurimit Publik.

Konkretisht, kjo akuzë ishte ngritur lidhur me ankesat e konzorciumit “Caraglio SRL” dhe NTSh “Electra” të ushtruara kundër vendimit të autoritetit kontraktues KOSTT lidhur me aktivitetin e prokurimit “Instalimi i Grupeve Matëse në Kufirin në mes të KOSTT (KEK) dhe OSSh”, edhe pse për këtë ankesë kompetent për vendosje sipas prokurorisë, ishte paneli shqyrtues i OSHP-së në përbërje prej 5 anëtarëve. Vlera e këtij aktiviteti të prokurimit ishte 2,327,240.19 euro, shkruan Betimi për Drejtësi.