Mbreti i vetem i Kosovës Ligji!

Urgjentishtë të amandamentohet Rregullorja ose dhe Ligji Për Deputetin e Kuvendit të Kosovës në nenet sa i takon fjalorit parlamentar.

Propozoi që të pershkruhen kështu ;

Neni ….

Deputeti i Republikes se Kosovës e humb atomatikishtë mandatin nëse:

-në deklarimet publike përfshirë rrjetet sociale apo dhe senaca të kuvendit përdore termet kriminel, tradhëtar, dezerterë ndaj kolegëve apo zyrtarëve të zgjedhur në organet Ezkeutive qendrore e lokale, pa ofruar asnjë provë, nëse ka prova ia dorëzon me shkrim Sekretarisë se Kuvendit që ti procoedoi në Prokurori të Shtetit,duke respektuar Parimin e Prezumimit te pafajësisë deri në aktgjykimin e formes se prerë.

– përdor në adresë të viktimës me emër e mbiemër termat hajvan,lop viç ,budall,ahmak,ofendon me shajrje e fjalor të ndytur apo dhe terme ekuivalente te kuptimit qe dëmtojnë jetën private dhe familjare të personit qe është viktimë e ketyre dekleratave .

– tejkalon kufirin e debatit verbal dhe ndërmerr veprime fizike apo demonstrative qe bllokjojnë në çdo formë punimet e senaces.

– Sekertaria e Kuvendit ia dërgon KQZ se shklejet e kryera nga pikat me lartë brenda 3 ditësh nga deklerata , ku deputit përfundimshtë i dalohet paga i merret ID nga Sigurimi i Kuvendit dhe i ndalohet qasja në objketin e Kuvendit të Kosovës.

  Lufta e zarfave kundër PDK-së dhe demokracisë në Drenas

Të gjitha metoda tjera politike,demokratike e paralamentare janë të lejura përderisa nuk bien në kundershtim me ligjiet në fuqi të Republikës së Kosoves.

Pastaj lirisht i kishim ndëgjuar lajmet se bashku me femijë./Shkruan: Xhevdet Smakiqi